Sterilizasyon ve DezenfeksiyonSterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Diş hekimliği çalışma alanında kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz enfeksiyon olasılığı her zaman düşülmesi ve önlem alınması gereken bir durumdur. Kliniğimizde; genel anlamda diş hekimliği çalışma kapsamında hasta, hekim ve asistan arasında çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan etkili enfeksiyon kontrol yöntemlerinin taviz verilmeden uygulanmaktadır. 

Diş İstanbul olarak, önceliğimiz hastalarımızın güvenle gelebilecekleri, tedavi sırasında kullanılacak malzeme ve materyalden sağlıklarını tehdit eden hiçbir unsurla karşılaşmamalarıdır. Bunun için; kliniğimizde sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemini teknolojinin son ürünlerini kullanarak, hastalarımıza güvenebilecekleri bir tedavi hizmeti sunmaktayız.

STERİLİZASYON: Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine denmektedir. Bu işlem sayesinde hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir.

DEZENFEKSİYON: İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan mikropların uzaklaştırma işlemine denmektedir. Bu işlem sayesinde dezenfektanlar (kimyasal ajanlar) kullanılarak tüm mikropların uzaklaştırılması sağlanır.

KLİNİĞİMİZDE ENFEKSİYON KONTROLÜ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:

  • Sterilizasyonun işlem aşamalarına göre yapılması (temizlik, paketleme, sterilizasyon, sterilizasyonun kontrolü, dağıtım ve saklama)
  • Dezenfeksiyonun en yüksek etkili dezenfektanlar kullanılarak yapılması,
  • Maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük, hasta önlüğü ve tabla örtüsü kullanılması,
  • Tedavi sırasında oluşabilecek aerosollerin (su damlacıklarının) yüksek vakumlu havalandırma sistemimiz ile ortamdan uzaklaştırılması,
  • Tek kullanımlık aletlerin kullanılması,
  • Protezler, ölçüler ve modellerin steril edilip transfer edilmesi,
  • Kullanılan malzemelerin tıbbi atık protokolüne uygun olarak atılması,
  • Kliniğimizdeki tüm yüzeylerin belirli saatler aralığında dezenfektanlar ile temizliğinin sağlanması.
ShutDown