Klinik içi EğitimKlinik içi Eğitim

Mesleki seviyenin yükseltilmesi amacıyla akademik seviyede de eğitimlere önem veren, ulusal uluslar arası düzeyde örnek bir kurum olmaktan gurur duyuyoruz.

Multidisipliner tedavi yaklaşımının gerekliliği olarak hekimlerimizin güncel bilimsel yayınları ve kongreleri takip etmekte ve yeni yaklaşımları ekip içerisinde paylaşmaktadır. 

Kliniğimizde yardımcı personele yönelik olarak da çeşitli konularda belirli sürelerde eğitim verilmektedir. Çağdaş diş hekimliği pratiğinde etkin düzeyde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olan personellerimize vermiş olduğumuz klinik içi eğitimler;

 • Diş hekimliği ile ilgili temel kavramlar ve materyaller,
 • Diş hekimi kliniğinin işlevi ve yardımcısının görevleri-önemi, 
 • Temel sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri,
 • Hasta kayıtları, dental ve medikal bilgilerin kaydedilmesi,
 • Sarf malzeme takibi,
 • Hastanın ve tedaviye göre kullanılacak malzemelerin hazırlanması,
 • Hastaların oral hijyen ve post operatif bakım konusunda bilgilendirilmesi,
 • Aletlerin ve operatif enfeksiyonun kontrolü,
 • Hastadan radyografi alınması ve korunma yoları,
 • Hekime tedavi sırasında asistanlık yapmak,
 • Laboratuvar çalışmalarını koordine etmek,
 • Hasta, doktor ve teknisyen arasında bağlantıyı oluşturmak,
 • Hasta randevularını programlandırılmak,
 • Acil durum yönetimi hakkında genel bir vizyon kazandırmak.

Diş İstanbul ailesi olarak; çalışanlarımıza teknik bilgilerin verilmesi dışında profesyonel bir bakış açısı kazandırmayı kendimize görev biliriz. Ayrıca; takım uyumu içerisinde çalışma, davranış biçimleri, kişisel iletişim kurabilme, sorumluluk  duygusu geliştirme ve görev bilinci oluşturmalarını sağlayıp, sevgi ve saygı içerisinde bir çalışma ortamı sunuyoruz. Değer yaratan, yenilikçi, katılımcı ve sorumlu olma felsefesinden asla ödün vermeyen bir kurum olarak her zaman farklılık ve ayrıcalık yaratmaya devam edeceğimizin gururla altını çizeriz.

ShutDown