Kalite Politikalarımız ve DeğerlerimizKalite Politikalarımız ve Değerlerimiz

Kalite Politikamız 

Diş İstanbul Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz, Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getiren, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve ulusal-uluslar arası standartlarını esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, paydaşlarıyla etkili iletişim ve işbirliği içinde olan, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak, tüm eylemleriyle toplumsal norm ve değerleri gözeten yönetim anlayışını sağlamak üzere kurulmuştur. 

 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimser ve sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız.
 • Mesleki etik ve akademik değerlere bağlı olmak,
 • Yerel değerleri gözardı etmeden bilginin ve bilimin evrenselliğine inanarak, veriye ve bilgiye dayalı karar almak,
 • Hukukun üstünlüğüne, adalete ve temel insan haklarına inanmak ve saygı duymak,
 • Ülke ve insanlığa fayda sağlamak amacıyla sürekli iyileştirme, yeniliğe açık ve hoşgörülü hizmet sunmak,
 • Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutarak kalite yönetim sistemine ve tıp alanındaki gelişmelere uygunluğu sağlamak,
 • Sosyal ilişkilerde güçlü, genç, dinamik kadromuzla girişimci, yaratıcı ve idalist bir takım ruhu oluşturmak.
 • Huzurlu ve güvenli çalışma ortamı sağlamak.

Değerlerimiz

Misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçemeyeceğimiz ve koruyacağımız ilkeler ve kurumumuzun stratejik planında yer alan temel değerlere ek olarak; mesleki etik ve ahlaki değerlere saygı, insan sevgisi, özgüven ve insiyatif kullanabilmelidir. Ayrıca asla ödün veremeyeceğimiz değerlerimiz;

 • Dürüstlük,
 • Güvenilirlik,
 • Mükemmelliyetçilik,
 • Hesap verilebilirlik,
 • Şeffaflık,
 • Katılımcılık,
 • Yenilikçilik,
 • Liderlik,
 • Estetik duyarlılık

ShutDown